Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, mở rộng trụ sở HĐND - UBND thị xã Từ Sơn

Dự án: Cải tạo, mở rộng trụ sở HĐND - UBND thị xã Từ Sơn

14/03/2019

25/03/2019

Xây dựng Trường học

Dự án: Trường THCS xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng, nhà học chức năng và các hạng mục phụ trợ

12/03/2019

22/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo