Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công các tuyến đường và rãnh thoát nước thôn Như Nguyệt

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

19/11/2018

27/11/2018

Sửa chữa, cải tạo khuôn viên

Dự án: Sửa chữa, cải tạo khuôn viên và các hạng mục phụ trợ trụ sở Đài Phát thanh thành phố Bắc Ninh

14/11/2018

24/11/2018

Cung cấp trang thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô

Dự án: Mua sắm trang thiết bị đào tạo bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động năm 2018

13/11/2018

21/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo